Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

All fields are required.

Close Appointment form
   slider loading
   • Slider image 0

    Specjaliści,

    którym możesz zaufaćOśrodek Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic tworzy zespół doświadczonych psychoterapeutówUmów się na wizytę
   • Slider image 1

    Psychoterapia indywidualna

    Leczenie Zaburzeń Osobowości i NerwicNasi terapeuci są wyspecjalizowaniu w leczeniu przewlekłych zaburzeń związanych z wadliwą strukturą osobowościPoznaj nasz zespół
   • Slider image 2

    Psychoterapia dzieci i młodzieży

    bo chcemy nie tylko leczyć ale i zapobiegaćChcemy wspierać Państwa dzieci w rozwoju i zapobiegać kształtowaniu się u nich osobowości nieprawidłowej. Więcej

   Psychoterapia indywidualna

   Psychoterapia indywidualna mająca na celu leczenie zaburzeń osobowości i nerwic. Spotkania odbywają się regularnie co tydzień i są prowadzone przez wykwalifikowanych psychoterapeutów. Struktura leczenia gwarantuje ciągłość terapii i umożliwia leczenie zaburzeń objawiających się problemami emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania, trudnościami w kontroli impulsów oraz konfliktami interpersonalnymi.

   więcej  

   Konsultacje dla par
   i małżeństw

   Konsultacje dla par i małżeństw, które konfrontują się z trudnościami interpersonalnymi w związku. Mogą być wstępem do terapii indywidualnej partnerów. Prowadzone przez przygotowanych do tego terapeutów. Skierowane do wszystkich par, które odczuwają trudności w komunikacji, negatywnie wpływające na jakość związku.

   więcej  

   Psychoterapia dzieci
   i młodzieży

   Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży w naszym ośrodku stanowi istotny element naszej oferty. Świadomi faktu, że większość problemów emocjonalnych dorosłych ludzi kształtuje się w dzieciństwie i adolescencji, pragniemy nie tylko leczyć ale i im zapobiegać. Nasi terapeuci dokonają rzetelnej diagnozy problemów z jakimi boryka się Państwa dziecko i z Państwa udziałem wprowadzą niezbędne zmiany dla wspierania jego rozwoju.

   więcej  

   Nasi specjaliści:

   "Dopóki nie uczynisz nieświadomego - świadomym, będzie ono kierowało Twoim życiem, a Ty będziesz nazywał to przeznaczeniem." CARL GUSTAV JUNG

   Kliknij

   mgr Jakub Bętkowski

   Psychoterapia Indywidualna

   mgr Sandra Półtorak

   Psychoterapia Indywidualna, Psychoterapia Młodzieży

   mgr Hanna Gadzińska

   Psychoterapia Indywidualna, Psychoterapia Dzieci i Młodzieży, Konsultacje dla Rodziców, Konsultacje Seksuologiczne

   mgr Iza Nędza

   Psychoterapia Indywidualna, Psychoterapia Dzieci i Młodzieży, Konsultacje Par i Małżeństw

   Diagnoza zaburzeń osobowości w oparciu o ICD-11

   Objawy

   Objawy mogące wskazywać na występowanie zaburzeń osobowości lub nerwicy

   Chociaż definicją osobowość zakłada istnienie pewnego rodzaju dynamicznej stałości zachowań to podstawowym kryterium definiującym zaburzenia osobowości jest sztywność cech osobowości.

   Sztywność ta oznacza, że dana ma trudności w adaptowaniu się do zmian w swoim otoczeniu, uporczywie i sztywno trzyma się pewnych wzorców zachowań nawet gdy okazują się one wywoływać w niej i w jej otoczeniu cierpienie i dyskomfort.

   Jednym z celów leczenia zaburzeń osobowości jest więc zwiększenie elastyczności zachowań pacjenta i możliwości jego adaptacji do zmian w jego życiu.

   Sztywność zachowań pacjenta i tendencja do uproszczonego i schematycznego odbierania sytuacji interpersonalnych będzie stawiać go w sytuacji ciągłego konfliktu z otoczeniem. W związku z tym, że swoje zachowania będzie postrzegał on jako spójne ze swoim sposobem przeżywania siebie, pacjent może mieć trudności z wyobrażeniem sobie innego sposobu funkcjonowania.

   Z definicji zaburzenia osobowości będą budziły przede wszystkim dyskomfort w otoczeniu, pacjent natomiast będzie borykał się bardziej z cierpieniem wywoływanym przez konflikty interpersonalne z najbliższymi, często nie zdając sobie sprawy z tego, że sam jest ich źródłem.

   Zaburzenia osobowości nawet o małym natężeniu, będą utrudniały pacjentowi stworzenie spójnego  obrazu swojej osoby a co za tym idzie również tworzenie spójnego obrazu bliskich mu osób. Liczne,  niepoddane świadomej kontroli impulsy będą co raz popychać pacjenta, ku różnym aktywnościom, niwecząc jego wysiłki w tworzeniu trwałych i satysfakcjonujących relacji.

   Przy głębokiej patologii osobowości, pacjent może okresowo mieć trudności ze zdefiniowaniem tego kim jest, odczuwać pustkę lub skrajne pomieszanie.  Relacje interpersonalne takiej osoby będą odbiciem jej trudności w tworzeniu spójnej tożsamości, czyli będą obfitować w konflikty, cierpienie, poczucie zagrożenia lub strach przed rozpadem.

   W nerwicach pacjent natomiast będzie miał poczucie, że nie rozumie, że nie akceptuje lub nie kontroluje jakiegoś aspektu swojego funkcjonowania a cierpienie i konsekwencje rozproszenia tożsamości będą bardziej wewnętrzne niż interpersonalne a ich podstawowymi objawami mogą być depresja lub lęk.

   Diagnoza wg ICD-11 zmienia podejście z diagnozy opartej o typy zaburzeń osobowości w kierunku głębokości tychże zaburzeń.
   Diagnoza Zaburzeń Osobowości ICD-11

   • Trwające zaburzenie charakteryzujące się problemami w funkcjonowaniu self (np. tożsamość, samoocena, adekwatny obraz siebie, samosterowność), i/lub problemami interpersonalnymi (np. zdolnością do tworzenia i utrzymywania, bliskich i wzajemnie satysfakcjonujących relacji, zdolność do rozumienia perspektywy innych i zarządzania konfliktem w relacjach).
   • Pacjenci z zaburzeniami osobowości często mają niestabilną samoocenę, co za tym idzie trudno im utrzymać stabilność emocjonalną co może prowadzić do dużych wahań nastroju.

   • Zaburzenie musi być trwałe w czasie (powyżej dwóch lat). Często pacjent w konfrontacji ze zmianami w swoim życiu nie potrafi się do nich zaadaptować, wskazuje to na sztywność jego osobowości, jeśli kryzys nie przemija a problemy w funkcjonowaniu utrzymują się przez dłuższy czas, może to wskazywać na obecność zaburzeń osobowości.
   • U pacjentów do 25 roku życia, struktury neuroanatomiczne związane z funkcjonowaniem osobowości są jeszcze w okresie wzrostu, dlatego diagnoza zaburzeń osobowości w ich wypadku wskazuje bardziej na kształtowanie się nieprawidłowej osobowości o określonych nieadaptacyjnych cechach.

   • Zaburzenie jest obecne w schematach poznawczych, doświadczeniu emocjonalnym, ekspresji emocjonalnej i zachowaniu które jest nieadaptacyjne (np. nieelastyczne i słabo regulowane).

   • Zaburzenie jest obecne w różnych sytuacjach osobistych i interpersonalnych (np. nie jest ograniczone do specyficznej relacji albo roli społecznej), chociaż może być konsekwentnie wywoływane przez określone typy okoliczności ale nie inne.

   • W związku z dużą impulsywnością i słabą regulacją afektu, pacjenci z zaburzeniami osobowości często borykają się również z uzależnieniem, które utrwala i pogłębia problemy osobowościowe pacjenta.

   • Zaburzenie jest związane z zasadniczym dyskomfortem albo istotnym upośledzeniem obszaru funkcjonowania osobistego, rodzinnego, społecznego, edukacyjnego, zawodowego albo innego ważnego obszaru.

   Powyższy zestaw informacji został opracowany na podstawie podręcznika diagnostycznego ICD-10.

   Aktualności

   Pozostań na bieżąco z informacjami na temat leczenia zaburzeń osobowości i nerwic.

   Przekazujemy Państwu najświeższe informacje związane z działalnością ośrodka.