Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

All fields are required.

Close Appointment form

   mgr Monika Głowacka-Abdalla

   • Home
   • mgr Monika Głowacka-Abdalla

   mgr Monika Głowacka-Abdalla

   Psychoterapia Indywidualna, Leczenie Uzależnień i Współuzależnień

   Monika Głowacka-Abdalla – ZnanyLekarz.pl

   Wykształcenie
   Jestem psychologiem, certyfikowanym terapeutą uzależnień i współuzależnienia, trenerką Family Lab, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Studia ukończyłam w 2002 roku na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, specjalność- psychologia kliniczna. Odbyłam szkolenia i seminaria z zakresu psychoterapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, Analizy Transakcyjnej w Ośrodku AION w Poznaniu. Uczestniczyłam w kursach NVC w „Miejsce Ludzi” u Agnieszki Pietlickiej w Poznaniu, szkoleniu certyfikacyjnym dla trenerów FamilyLab w Warszawie. W ostatnich 8 latach wiedzę z zakresu psychoterapii pogłębiałam w Ośrodku Psychoterapii i Myśli Psychoanalitycznej w Poznaniu oraz w Instytucie Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal.

   Doświadczenie
   Doświadczenie zawodowe zdobywałam głównie w placówkach terapii uzależnień i współuzależnienia, na oddziałach szpitalnych oraz w placówkach oświatowych. Przez kilka lat byłam biegłym sądowym w przedmiocie uzależnień na terenie Wielkopolski. Współpracowałam z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza podczas prowadzenia badań do pracy doktorskiej dla Wydziału Nauk Społecznych.
   Obecnie współpracuję z Centrum Psychoterapii w Poznaniu, gdzie prowadzą terapię indywidualną osób dorosłych oraz grupową pacjentów na etapie pracy pogłębionej. Duża część mojego doświadczenia dotyczy pracy z członkami rodzin dotkniętych uzależnieniem – Dorosłe Dzieci Alkoholików, osoby współuzależnione, które niejednokrotnie doświadczają poczucia bezsilności, bezwartościowości, wstydu czy osamotnienia.
   Prowadzę psychoterapię osób z zaburzeniami nastroju, przeżywającymi lęk, niepokój, mającymi trudności w radzeniu sobie z emocjami, w relacjach interpersonalnych oraz będącymi w kryzysie.
   Jako trener FamilyLab oraz zwolenniczka porozumienia bez przemocy,  szkolę kadrę placówek przedszkolnych oraz prowadzę szkolenia dla rodziców dzieci od 3 roku.
   Swoją działalność terapeutyczną i szkoleniową poddaję superwizji.

   Zapraszam do kontaktu.

   Cennik
   Konsultacja psychologiczna (50 min.) 150 zł
   Psychoterapia indywidualna (50 min.) 150 zł

   Sesje terapeutyczne odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu. Terapię poprzedzają spotkania konsultacyjne, mające na celu diagnozę zgłaszanych trudności oraz ustalenie kierunku pracy.

   Kontakt: 600 480 807