Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

All fields are required.

Close Appointment form

   Zespół Aspergera a Zaburzenia Osobowości

   • Home
   • Zespół Aspergera a Zaburzenia Osobowości
   Zespół Aspergera a Zaburzenia Osobowości

   No Comments

   Diagnoza zespołu Aspergera u osoby dorosłej jest wynikiem oceny klinicznej aktualnych objawów pacjenta i jego historii rozwojowej. Szeroko zakrojona psychoedukacja w zakresie autyzmu i zaburzeń pokrewnych sprawia, że coraz więcej osób podejrzewa u siebie to lub inne zaburzenie, ze spektrum  autyzmu, należy jednak podkreślić, że trudności interpersonalne utożsamiane z autyzmem są istotnym objawem również innych zaburzeń psychicznych.

   Zespołu Aspergera nie można zdiagnozować, gdy istnieją inne rozpoznania, które lepiej wyjaśniają prezentowane przez pacjenta trudności. Można uznać, że rozpoznaniem szerszym ale zawierającym również cechy charakterystyczne dla zespołu Aspergera będą np. schizofrenia z przewagą objawów negatywnych, zaburzenia osobowości o dużym nasileniu takie jak osobowość schizoidalna czy schizotypowa.

   Tym co łączy te rozpoznania i jednocześnie odróżnia je od autyzmu jest prawidłowy rozwój intelektualny. W przeważającej większości przypadków autyzm współwystępuje z opóźnieniem w rozwoju intelektualnym natomiast choroby psychiczne lub zaburzenia osobowości pozostawiają względnie nienaruszone zdolności intelektualne jednostki. Z tego powodu gdy na plan pierwszy wybijają się problemy interpersonalne pacjenta ale jest on zdolny do samodzielnego funkcjonowania na myśl przychodzi diagnoza zespołu Aspergera.

   Diagnoza Osobowości zazwyczaj obejmuje wywiad rozwojowy, psychologiczny, seksuologiczny, neuropsychologiczny i psychiatryczny co pozwala na dokonanie diagnozy różnicowej i określenie z jakim typem zaburzenia mamy w konkretnym przypadku do czynienia.

   Nie istnieją obecnie narzędzia o akceptowalnych przez nas cechach, które pozwoliłyby na diagnozę osobowości w oparciu o Test psychologiczny. Każdorazowo, kluczowy okaże się prawidłowo przeprowadzony wywiad oraz uzyskanie rzetelnych informacji o rozwoju pacjenta na etapie wczesnego dzieciństwa.

   • Share This

   About the author

   Jakub Bętkowski

   Related Posts

   Submit a comment

   Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Leave a Reply

   You may use these HTML tags and attributes:

   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>