Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

All fields are required.

Close Appointment form

   Psychoterapeuta

   Psychoterapeuta sensu stricto to praktyk zajmujący się diagnozowaniem, planowaniem i przeprowadzaniem leczenia chorób i zaburzeń psychicznych. Zazwyczaj będzie podejmował wysiłki zmierzające do wprowadzenia trwałych zmian w zakresie funkcjonowania osobowości i jej cech. Oddziaływania te mają prowadzić do zmian widocznych zarówno w sferze emocjonalnej, jak i zachowaniu pacjenta. Należy zaznaczyć, że psychoterapeuci mogą różnić się w zakresie stosowanych technik, w zależności od podejścia, w którym się kształcili. Jest to jeden z podstawowych czynników, który powoduje, że leczenie u dwóch psychoterapeutów różnych podejść może przebiegać zupełnie odmiennie.

   Zazwyczaj psychoterapia polega na prowadzeniu specyficznego dialogu pomiędzy terapeutą i pacjentem. W podejściach wywodzących się z psychoanalizy dialog ten ma kilka celów. Jednym z głównych jest skonfrontowanie pacjenta z nieświadomymi aspektami jego życia psychicznego i nadanie im nowego rozumienia. Zabieg ten daje szansę na odzyskanie kontroli i zmianę np. nagłych zmian nastroju, czy impulsywnych zachowań. Tego typu terapie są zazwyczaj intensywne, tj. przebiegają dwa razy w tygodniu, bądź częściej. Taka forma umożliwia pacjentowi odtworzenie w stosunku do psychoterapeuty wzorców funkcjonowania w relacjach z innymi ludźmi, które są przedmiotem dialogu terapeutycznego.


   ← Return To Knowledge Base