Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

All fields are required.

Close Appointment form

   O ośrodku

   Nasza historia

   W 2018 roku w związku z rozwojem zespołu, akumulacją kompetencji i systematycznymi superwizjami rodzi się pomysł zmiany nazwy i zasad działania ośrodka, który do tego momentu działał jako luźna kooperacja indywidualnych praktyk psychoterapeutycznych. Inicjatorem zmian jest Jakub Bętkowski. Tworzona przez nas oferta ma odpowiadać na rosnące zapotrzebowanie pacjentów zainteresowanych leczeniem zaburzeń osobowości a z drugiej  umożliwić członkom zespołu efektywne wykorzystanie ich kompetencji.

   Gdy pisane są te słowa Ośrodek Leczenia  Zaburzeń Osobowości i Nerwic istnieje, jego  fundamentem jest zespół wysokiej klasy specjalistów ale nie ma on jeszcze ugruntowanej pozycji na mapie Poznania. Jego istnienie w dużym stopniu wynika z naszej kontestacji obowiązujących w psychoterapii standardów.

   Mamy  nadzieję, że uda nam się dopisać kolejne akapity do historii tego wciąż rozwijające się zespołu.

   Portfolio

   Oferowane przez ośrodek usługi tworzą spójną całość. Ideą przyświecającą wszystkim oferowanym przez nas usługom jest leczenie osobowości. Ten cel jest realizowany przede wszystkim poprzez terapię indywidualną. Praca z dziećmi i młodzieżą ma zapobiegać kształtowaniu się osobowości nieprawidłowych a konsultacje dla par i małżeństw oraz konsultacje seksuologiczne wspierać w doraźnym radzeniu sobie ze skutkami zaburzeń osobowości i nerwic.

   Psychoterapia Psychodynamiczna

   Jako pochodząca od psychoanalizy, psychoterapia psychodynamiczna od samego swojego początku była i  jest jedyną skuteczną formą zmiany struktury osobowości.

   Próby jej stosowania do leczenia zaburzeń afektywnych lub lękowych uznajemy za trudne lub niemożliwe. Zmiana objawowa zachodząca w wyniku psychoterapii psychodynamicznej  zawsze jest jedynie odłożonym w czasie efektem zmiany osobowości a nie celem samym w sobie. Rezygnujemy więc jako specjaliści z udawania, że znamy się na wszystkim i skupiamy się na tym, gdzie nasze kompetencje mogą być najefektywniej wykorzystane.

   Idea, model działania naszego Ośrodka jest deklaracją jakości i standardów związanych z Psychoterapią. Stawiamy sobie za cel aby prowadzone przez nas terapie były skuteczne, jest to dla nas istotniejsze niż ich „przyjazność”. Nie chcemy Państwu opowiadać o naszych metodach leczenia ale Państwa leczyć, dlatego nie jesteśmy Centrum Psychoterapii, nie jesteśmy Gabinetem Psychoterapeutycznym, jesteśmy Ośrodkiem Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic i ta nazwa jest wg nas również naszą propozycją wartości, tym co Państwo możecie zyskać lecząc się u nas a więc trwałą zmianę obejmującą wszystkie obszary Państwa funkcjonowania.

   Pomysłodawca

   Koordynator i  główny pomysłodawca utworzenia Ośrodka Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic

   "Dopóki nie uczynisz nieświadomego - świadomym, będzie ono kierowało Twoim życiem, a Ty będziesz nazywał to przeznaczeniem." CARL GUSTAV JUNG

   Kliknij

   mgr Jakub Bętkowski

   Psychoterapia Indywidualna, Psychoterapia Młodzieży

   Ośrodek w liczbach

   Zakontraktowanych wizyt tygodniowo
   Średnia ilość dni oczekiwania na pierwszą konsultację
   Wykwalifikowani psychoterapeuci przyjmujący w ramach ośrodka
   Nasza misja
   Jesteśmy zespołem psychoterapeutów, którego podstawowym zadaniem jest leczenie zaburzeń osobowości na każdym etapie rozwoju osobowości naszych pacjentów oraz upowszechnianie wiedzy na temat specyfiki tych zaburzeń i sposobów ich leczenia.
   Korzyści dla naszych pacjentów
   Kompetencje
   Jesteśmy psychoterapeutami przeszkolonymi w psychodynamicznych metodach leczenia zaburzeń osobowości. Pracujący w naszym ośrodku psychoterapeuci mają wykształcenie psychologiczne lub legitymują się dyplomem studiów wyższych mających zastosowanie w psychoterapii (np. specjaliści w zakresie resocjalizacji). Wszyscy psychoterapeuci odbyli więc 5 letnie studia magisterskie oraz ukończyli lub są w trakcie szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.
   Skuteczność
   Zdecydowaliśmy się na użycie najbardziej optymalnych metod i procedur leczenia zaburzeń osobowości i nerwic o potwierdzonej badaniami skuteczności.
   Poufność
   Podchodzimy z ogromną starannością do zasad zachowania poufności w relacji pacjent-terapeuta. Tworzymy jasne struktury i zasady umożliwiające ochronę poufności naszych pacjentów.
   Ekonomiczność
   Oferowane przez nas leczenie jest optymalne z punktu widzenia ekonomicznego. Stała ilość spotkań w tygodniu i niezmienny koszt pozwalają przewidzieć i oszacować miesięczne wydatki związane z długotrwałym procesem terapeutycznym.
   Stabilność
   Każdy z naszych pacjentów ma zagwarantowane cotygodniowe spotkania. Proces terapeutyczny toczy się nieprzerwanie a zaangażowanie pacjenta i terapeuty umożliwia wprowadzanie głębokich zmian w osobowości pacjenta.
   Specjalizacja
   Znamy zalety i ograniczenia wybranej przez nas metody leczenia. Oferujemy leczenie w obszarze, którzy uważamy, za najlepiej korespondujący z naszymi kompetencjami.