Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

All fields are required.

Close Appointment form

   Majaczenie

   Majaczeniowy zespół, majaczeniowy stan, delirium. Jedna z psychoz z jakościowymi zaburzeniami świadomości, której towarzyszą złudzenia, omamy wszystkich zmysłów, silny lęk, pobuczenie ruchowej, zaostrzenie się objawów nocną porą, urojenia prześladowcze i innej treści. Czas trwania i nasilenie objawów psychozy zależą od czynnika etiologicznego: zatrucia, m.in. alkoholem, choroby zakaźne, urazy czaszkowo-mózgowe, choroby ogólne itp.

   Obok otępienia i majaczenia jeden z trzech najważniejszych zespołów organicznych. Leczenie obejmuje przede wszystkim eliminację czynnika patogenne wywołującego majaczenie i obserwację pacjenta i dbanie o jego stan fizyczyny.

   Na podstawie PSYCHIATRIA Adam Bilikiewicz


   ← Return To Knowledge Base