Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

All fields are required.

Close Appointment form

   Psycholog

   Psychologiem jest osoba, która ukończyła stosowne studia wyższe. Absolwenci tego kierunku mogą reprezentować różne specjalności (m.in. psychologia kliniczna, psychologia pracy, psychologia transportu). To właśnie specjalność, i dalszy rozwój zawodowy w jej kierunku, będzie decydowała o usługach, jakie będzie świadczył psycholog. Na potrzeby tego krótkiego artykułu przedstawię jedynie kompetencje psychologa pracującego z osobami chorymi psychicznie i nerwowo.

   Psycholog pracujący w obszarze zdrowia psychicznego będzie najczęściej podejmował szereg aktywności związanych z diagnozą. Diagnoza może dotyczyć zarówno osobowości, jej cech, dyspozycji, temperamentu i zachowania,  jak również właściwości poznawczych, w tym sprawności intelektualnych i specyficznych funkcji ośrodkowego układu nerwowego. Najczęstszymi narzędziami używanymi w trakcie diagnozy przez psychologów są wywiad, obserwacja, jak również przeprowadzanie i interpretacja testów psychologicznych. Te ostatnie, w większości przypadków stanowią domenę zarezerwowaną dla psychologów.

   Zasadniczo psychologowie bez dodatkowego przygotowania nie prowadzą oddziaływań leczniczych, czyli takich, które prowadzą do zniknięcia objawów zaburzeń psychicznych. W zakresie ich kompetencji pozostają oddziaływania wspierające, czyli takie które pomagają odzyskać równowagę emocjonalną po jej utracie, jednak nie prowadzą do głębokich i długotrwałych zmian. Pozostałymi kompetencjami są poradnictwo psychologiczne, psychoedukacja, jak również oddziaływania profilaktyczne.


   ← Return To Knowledge Base