Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

All fields are required.

Close Appointment form

      Intelektualizacja

      Psychologiczne wiązanie popędów z aktywnością intelektualną, szczególnie w celu  kontrolowania lęku i obniżania napięcia. Mechanizm ten pojawia się najczęściej w okresie adolescencji.  Adaptacyjne używanie myślenia może              w korzystnych okolicznościach wzbogać wiedzę i inteligencję  lecz jego patologiczne zniekształcanie prowadzi do objawów obsesyjnych i paranoidalnych. Podczas terapii pacjenci często używają intelektualizacji obronnie, oddzielając myśli i afekty od afektów, co pozwala się im opierać przed wglądem intelektualnym.                                  Burness E. Moore, Bernard D. Fine . Słownik psychoanalizy


      ← Return To Knowledge Base