Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

All fields are required.

Close Appointment form

Psychoterapia Poznań – pomoc w walce ze współuzależnieniem

  • Home
  • Psychoterapia Poznań – pomoc w walce ze współuzależnieniem
Psychoterapia Poznań – pomoc w walce ze współuzależnieniem

No Comments

Współuzależnienie jest formą dostosowania do sytuacji, jaka występuje m.in. w rodzinach zmagających się z problemem alkoholowym. Ma bardzo niekorzystny wpływ zarówno na osobę współuzależnioną, jak i na jej bliskich np. dzieci. Przysparza wielu cierpień i jest pośrednią przyczyną wielu traumatycznych doświadczeń. Uwolnienie się z tej niezdrowej i niszczącej relacji jest bardzo trudne. W takim przypadku bardzo pomocna może okazać się psychoterapia Poznań.

Na czym polega współuzależnienie?

Współuzależnienie dotyka najczęściej kobiet, dlatego też właśnie o nich mówi się najczęściej. Nie jest to jednak problem wyłącznie żeńskiej części społeczeństwa i należy o tym głośno mówić. Ta toksyczna relacja dotyka również mężczyzn (zwykle są to partnerzy alkoholiczek). Rytm ich życia, a nawet poczucie własnej wartości, wyznacza stan osoby uzależnionej.

Życie osoby współuzależnionej

Osoby współuzależnione radzą sobie z problemami na różne sposoby. Jedni żyją w iluzji i wierzą we wszystkie kłamstwa, którymi raczy ich bliska osoba. Inni z kolei próbują za wszelką cenę zapobiec spożywaniu przez nią alkoholu. W tym celu nadzorują stan finansów, sprawdzają co robi, czasami nawet piją razem z nią, by mieć złudne poczucie kontroli. W niektórych rodzinach zdarza się, że współmałżonek lub dzieci kupują używki, by nie denerwować potencjalnego agresora. Jest to również sposób na zatrzymanie go w domu. W skrajnych sytuacjach osoby współuzależnione reagują agresywnie, widząc, że ich bliski spożywa alkohol lub jest pijany. Wielu z nich nie ma sił lub odwagi na odejście. Często spotykanym zjawiskiem jest również wyparcie problemu, przez co próby pomocy i psychoterapia Poznań są odrzucane.

Psychoterapia Poznań a współuzależnienie

Psychoterapia Poznań może pomóc w przepracowaniu problemu oraz zmotywować do uwolnienia się z toksycznej relacji. Osoba współuzależniona powinna w pierwszej kolejności pozbyć się własnych iluzji, odrzucić kłamstwa i skonfrontować je z rzeczywistością. Pozwala to w jasny sposób spojrzeć na zaistniałą sytuację i dostrzec powtarzalny, destrukcyjny schemat. Dzięki wysokiej samoświadomości i wskazówkach psychoterapeuty łatwiej jest mierzyć się z manipulacjami alkoholika.

Wiele osób długo zmaga się z poczuciem odpowiedzialności. Obwiniają się za chorobę partnera, dziecka czy rodzica i nie potrafią pogodzić ze swoją bezsilnością. Dlatego ważną kwestią jest także praca nad własną samooceną, która często jest bardzo zaniżona. Podsumowując, praca z psychoterapeutą odbywa się na wielu płaszczyznach.

Ukrywane problemy nie znikają

Osoby współuzależnione często mają tendencję do ukrywania swoich problemów przed osobami z zewnątrz. Dlatego jednym z etapów psychoterapii Poznań jest również pozbycie się wstydu i negatywnych zahamowań. Osoba pracująca z psychoterapeutą w pewnym momencie dochodzi do momentu, kiedy potrafi mówić wprost o alkoholizmie czy innym uzależnieniu. Mówić nie tylko podczas sesji terapeutycznych, ale również w czasie rozmowy z rodziną czy znajomymi. Coraz częściej dochodzi również do konfrontacji z osobą uzależnioną. Polega ona na nazywaniu zachowań alkoholika wprost oraz zwracaniu uwagi na ich konsekwencje. Nie chodzi tutaj o poniżanie czy krzyk, a raczej o spokojne i rzeczowe zwrócenie uwagi oraz wskazanie podstaw do rozpoczęcia leczenia.

Uwolnij się z toksycznej relacji – Psychoterapia Poznań

Jedyną formą pomocy dla uzależnionego jest odwyk, a pobłażliwość otoczenia przyczynia się jedynie do pogłębiania problemu. Warto więc jak najszybciej przerwać toksyczną relację. Osoba współuzależniona może dzięki temu zacząć ponownie żyć swoim życiem, a dla osoby chorej jest to często bodziec skłaniający do podjęcia własnego leczenia. Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich zmaga się z podobnym problemem, umów się na konsultacje z psychoterapeutą w Poznaniu. Specjaliści Ośrodka Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic są do Twojej dyspozycji. Dane kontaktowe znajdziesz tutaj.

  • Share This

About the author

Submit a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>