Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

All fields are required.

Close Appointment form

Związki przyczynowo-skutkowe

  • Home
  • Związki przyczynowo-skutkowe
Związki przyczynowo-skutkowe

No Comments

Następstwo w czasie lub współwystępowanie dwóch zdarzeń nie zawsze oznacza, że jedno jest przyczyną drugiego.

Często występujące po sobie sytuacje traktujemy jako związane ze sobą związkiem przyczynowym. Gdy widzimy najpierw błyskawicę a potem słyszymy grzmot to, mimo że następują po sobie w określonej kolejności to błyskawica nie jest przyczyną grzmotu. Oba zjawiska mają natomiast tą samą przyczynę w postaci wyładowania atmosferycznego.

Podobnie sprawa ma się w kontekście problemów w pracy i życiu zawodowym. Często zakładamy, że silny stres w pracy przekłada się na nasze funkcjonowanie w relacji intymnej lub na odwrót. Często przyczyna leży gdzieś obok, ukryta i niedostępna naszej świadomości. Gdy staramy się wyjaśnić nasze trudności i problemy skupiamy się na jasnych i wyrazistych momentach kluczowych zakładając również, że możemy je ułożyć logicznie w czasie. Praktyka pokazuje jednak, że często to co wydaje się następować po sobie może być powiązane nawet odwrotnym związkiem przyczynowo skutkowym.

W zaburzeniach osobowości i nerwicach pewne objawy mogą być obecne bardzo długo w formie latentnej, utajonej i dopiero po przekroczeniu pewnego progu intensywności stają się dostępne samoobserwacji lub zauważalne dla otoczenia. Gdy pacjent zgłasza się z zaburzeniami adaptacyjnymi wynikającymi z problemów małżeńskich, możemy zauważyć, że już przed ich pojawieniem się było w nim dużo napięcia, rozdrażnienie i spadki nastroju, być może to nie spadek nastroju jest skutkiem rozstania, ale rozstanie nastąpiło po widocznym dla drugiej pogorszeniu się stanu psychicznego pacjenta.

Konsultacja psychologiczna jest o tyle ważna, że może pomóc pacjentowi w odkryciu prawdziwych przyczyn jego złego samopoczucia dzięki wiedzy fachowej psychoterapeuty.

2
  • Share This

About the author

Jakub Bętkowski

Related Posts

Submit a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>