Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

All fields are required.

Close Appointment form

   Organizacja osobowości

   • Home
   • Organizacja osobowości

   Opisane przez prof. Otto F. Kernberga trzy poziomy organizacji osobowości człowieka: normalny, neurotyczny i borderline. Głębokość zaburzenia osobowości określana jest na podstawie sposobu w jaki jednostka doświadcza siebie i swoich bliskich, jakie są jej relacje z obiektami, procesy obronne i jak przebiega proces testowania rzeczywistości. Uważa się, że osoby z prawidłową organizacją osobowości mają zintegrowane i spójne poczucie siebie i znaczących innych, przejawiają zdolność do odczuwania różnorodnych uczuć bez utraty impulsu kontroli, posiadają zintegrowany system uwewnętrznionych wartości znajdujący swe odbicie w odpowiedzialności osobistej, realistycznej samoocenie, umiejętności podejmowania decyzji w sposób elastyczny.


   ← Return To Knowledge Base