Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

All fields are required.

Close Appointment form

   Inteligencja

   Zdolność przystosowywania się do okoliczności dzięki dostrzeganiu abstrakcyjnych relacji, korzystaniu z uprzednich doświadczeń i skutecznej kontroli nad własnymi procesami poznawczymi.

   • Inteligencję płynną zdefiniowano jako zdolność dostrzegania złożonych relacji między symbolami i wykonywania manipulacji na symbolach, niezależnie od doświadczenia osobniczego i znaczenia owych symboli.
   • Inteligencję skrystalizowaną zdefiniowano natomiast jako dysponowanie wiedzą i umiejętnościami ważnymi w danym kontekście kulturowym.
   • Iloraz inteligencji to iloraz wieku umysłowego dziecka (ilość rozwiązanych zadań w teście) do wieku życia(ilość średnio rozwiązywanych zadań przy tym wieku), pomnożony przez 100.  Odchylenie standardowe +-15.

   ← Return To Knowledge Base