Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

All fields are required.

Close Appointment form

   Lęk

   Nieprzyjemny afekt lub stan emocjonalny, charakteryzujący się poczuciem zagrażającego niebezpieczeństwa. Jego intensywność i czas trwania mogą być różne. Lęk przejawia się zarówno fizjologicznie jak i psychologicznie. Typowe objawy filologiczne to przyśpieszenie tętna, oddechu, drżenie, pocenie się, biegunka, wzrost napięcia emocjonalnego. Psychologicznie doświadcza się go wszechobejmujące poczucie bezradności w obliczu niejasnego lub nieznanego zagrożenia. Lęk wiąże się z zagrożeniem nieświadomym, należy odróżnić od strachu, który jest reakcją na świadomie rozpoznane, zewnętrzne, rzeczywiste zagrożenie.

   (Słownik psychoanalizy Burness E.Moore, Bernard D.Fine)


   ← Return To Knowledge Base