Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

All fields are required.

Close Appointment form

      Osobowość

      Dynamiczna organizacja trwałych wzorców zachowania, myślenia, emocji, motywacji oraz sposobów tworzenia relacji z innymi, charakterystyczne dla danej jednostki. Osobowość człowieka jest integralną częścią jego sposobu doświadczania siebie i świata – do takiego stopnia , że może on mieć trudność z wyobrażeniem sobie, że mógłby być inny. Wzorce zachowania, myślenia, emocji i relacji interpersonalnych, które w zorganizowany sposób tworzą osobowość jednostki, są określane jako cechy osobowości.


      ← Return To Knowledge Base