Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

All fields are required.

Close Appointment form

      Rozszczepienie

      Osoba postrzega samą siebie lub innych jako całkowicie złych albo jako całkowicie dobrych. Nie potrafi zintegrować cech pozytywnych i negatywnych w spójne wyobrażenia. Często ta sama osoba jest więc idealizowana lub deprecjonowana. Mechanizmy obronne oparte na rozszczepieniu  nie wyrzucają ze świadomości  treści psychicznych,ale zamiast tego fragmentują lub trzymają na dystans świadome aspekty doświadczenia,które są            w stanie konfliktu lub których przybliżenie wywołałoby psychiczny dyskomfort.


      ← Return To Knowledge Base