Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

All fields are required.

Close Appointment form

Leczenie zaburzeń osobowości Poznań – skorzystaj z indywidualnej terapii

  • Home
  • Leczenie zaburzeń osobowości Poznań – skorzystaj z indywidualnej terapii
Leczenie zaburzeń osobowości Poznań – skorzystaj z indywidualnej terapii
Leczenie zaburzeń osobowości Poznań – skorzystaj z indywidualnej terapii

No Comments

Zaburzenia osobowości to choroba, która objawia się na różne sposoby. Często jest trudna do wykrycia, ponieważ wyróżniamy jej wiele rodzajów. Naszą uwagę powinny jednak zwrócić długotrwałe nieprawidłowe zachowania zarówno przejawiające się w kontakcie z innymi ludźmi, jak i indywidualne, w sferach psychicznych. Powodują one dyskomfort psychiczny, a także nie pozwalają często na normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Wówczas niezbędna staje się odpowiednia terapia.

Skąd się biorą zaburzenia osobowości?

Na chorobę ma wpływ socjalizacja, głównie umiejętność przyswajania norm społecznych, hierarchii wartości, ról społecznych oraz wzorców zachowania. Poza tym zaburzenia osobowości zależą w dużej mierze od wychowania w rodzinie i szkole. Na koniec może na nie oddziaływać temperament danej osoby. Tak naprawdę czynniki rozwoju choroby są trudne do zbadania i może mieć na nie wpływ wiele czynników.

Jakie są najczęstsze typy zaburzeń osobowości?

Rodzajów zaburzeń osobowości jest około 10. Jednak najczęstszymi z nich są osobowość paranoiczna, osobowość schizoidalna, osobowość pograniczna czy osobowość dyssocjalna.

Pierwszy z rodzajów choroby polega na upatrywaniu wszelkich problemów w teoriach spiskowych, skłonności do długotrwałego rozpamiętywania przykrości, podejrzliwości np.: o zdradę partnera.

Drugi, czyli osobowość schizoidalna to zaburzenie polegające na tendencji do zamykania się w sobie, fantazjowania, izolacji, unikaniu kontaktów społecznych, problemach w wyrażaniu uczuć.

Osobowość pograniczną przejawia chwiejność emocjonalna, zmiana nastrojów, uciekanie we własny świat, impulsywne zachowaniach, zaburzenia poczucia własnej tożsamości.

Ostatni typ – osobowość dyssocjalna uwidacznia się z kolei przez skłonności do samookaleczeń, nieodczuwanie wstydu, brak przewidywania skutków własnych zachowań, nie odróżnianie granicy pomiędzy fikcją a rzeczywistością. Wszystkie opisane objawy, jak i wiele innych mogą więc świadczyć o zaburzeniach osobowości.

Leczenie zaburzeń osobowości Poznań – zalety terapii

Leczenie zaburzeń osobowości Poznań polega głównie na terapii indywidualnej. Efekty są widoczne zazwyczaj u ponad połowy pacjentów. Zaleca się terapię długoterminową, która jest najbardziej skuteczna. Potrafi ona wpłynąć na wiele aspektów ludzkiego życia, zarówno na poczucie własnej wartości i sferę emocjonalną, jak i relacje z ludźmi oraz karierę zawodową. Im wcześniej zgłosimy się do psychoterapeuty, tym lepiej. Skorzystaj więc z fachowej pomocy w leczeniu zaburzeń osobowości Poznań! Specjaliści pomogą Ci poradzić sobie z chorobą.

1
  • Share This

About the author

Submit a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>