Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

All fields are required.

Close Appointment form

Psychoterapeuta Poznań mówi o podłożu autodestrukcyjnych zachowań

  • Home
  • Psychoterapeuta Poznań mówi o podłożu autodestrukcyjnych zachowań
Psychoterapeuta Poznań mówi o podłożu autodestrukcyjnych zachowań

No Comments

Wiele osób dostrzega u siebie lub u swoich bliskich i znajomych pewne powtarzalne schematy zachowań, które są niezrozumiałe dla otoczenia. Angażują się w nieodpowiednie związki, stresują  w pracy, reagują agresją lub panicznie unikają odpowiedzialności. Często można również zaobserwować jednostki, które z kolei biorą na siebie zbyt dużą odpowiedzialność, szukają argumentów pozwalających na zakończenie pozytywnych relacji lub podświadomie zaczynają czuć lęk w momencie, kiedy wszystko zaczyna się układać. Psychoterapeuta Poznań wyjaśnia, że wiele nieracjonalnych i destrukcyjnych zachowań często ma swoje źródło w doświadczeniach, jakie spotykają nas na wczesnym etapie życia, czyli w dzieciństwie.

Psychoterapeuta Poznań pomaga znaleźć pierwotną przyczynę problemów

Przykłady zachowań autodestrukcyjnych są tak różne, jak różne mogą być ich przyczyny. Najczęściej mówi się o rodzinach dysfunkcyjnych, w których występował problem z alkoholem lub przemocą. Doświadczony psychoterapeuta Poznań mógłby przytoczyć sporo innych przykładów, które wbrew powszechnej opinii wcale nie są mniej częste. Poniżej przedstawiamy kilka z nich.

Narzucanie własnych lub niespełnionych planów i ambicji

Przedstawiony problem rzadko spotykany jest w środowisku zmagających się z problemem patologii w rozumieniu potocznym. Można zaobserwować go znacznie częściej w średniej i wyższej klasie społecznej. W tym przypadku mamy do czynienia z dwoma wariantami. Pierwszy polega na narzucaniu dziecku własnej drogi życiowej, jako jedynej słusznej i niepodważalnej. Najczęściej słyszy się o występowaniu tego zjawiska w rodzinach z tradycjami. Nie mówimy tutaj wyłącznie o rodzinach lekarzy czy prawników. Dobrym przykładem są również mniejsze rodzinne interesy, tj. piekarnie czy punkty gastronomiczne. Drugi przypadek to sytuacja, w której rodzicom nie udało się osiągnąć swoich celów, dlatego liczą na to, że uda się to ich dzieciom. W obu sytuacjach opiekunom zależy na dobru swoich podopiecznych i nie zdają sobie sprawy z krzywdy, jaką im wyrządzają swoim zachowaniem.

Motywacja za pomocą krytyki

Zachowanie to jest często spotykane m.in. u zwolenników tzw. surowego wychowania lub ludzi mających trudność z okazywaniem emocji. Jego przyczyną mogą być np. wygórowane wymagania względem dzieci, nieumiejętne komunikowanie swoich oczekiwań, zaburzony proces prawidłowej komunikacji czy nieokazywanie uczuć. Dobre oceny mogłyby być jeszcze lepsze, nabyta umiejętność mogłaby być bardziej rozwinięta, nienaganne zachowanie można by uatrakcyjniać poprzez coraz to nowe aktywności – lista zarzutów niekiedy nie ma końca. Dziecko żyje w ciągłym stresie, ponieważ wie, że jeśli nie zrobi czegoś perfekcyjnie, zostanie skrytykowane. Ponieważ każdy z nas pragnie akceptacji (szczególnie w młodym wieku), osoba taka zaczyna żyć w ciągłym stresie. Pomimo dużych starań nigdy nie czuje się wystarczająco dobra. Konsekwencje w dorosłym życiu to np.:
– nadmierne przykładanie się do wszystkich obowiązków (w domu, w pracy),
– nadmierna analiza zachowań,
– szukanie uznania za wszelką cenę. 

Psychoterapeuta Poznań – wskaże kierunek i pomoże w walce ze słabościami

Nawet jeśli zdajemy sobie sprawę z niektórych autodestrukcyjnych zachowań i związanych z nimi problemów, nie do końca wiemy, w jaki sposób przerwać powtarzające się schematy. Psychoterapeuta Poznań jest osobą, która nie tylko pomoże Ci zrozumieć kierujące Tobą mechanizmy, ale również wskaże drogę, do skutecznej walki ze swoimi słabościami. Nie można liczyć na to, że rozwiąże nasze problemy. Jest raczej  drogowskazem i wsparciem w drodze do naprawienia siebie. 
Umów się na konsultacje z jednym z naszych specjalistów, zacznij pracę nad zrozumieniem siebie oraz swoich emocji. Zadbaj o swój komfort psychiczny.

  • Share This

About the author

Submit a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>