Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

All fields are required.

Close Appointment form

   Czym jest współuzależnienie? Psychoterapeuta w Poznaniu może pomóc

   • Home
   • Czym jest współuzależnienie? Psychoterapeuta w Poznaniu może pomóc
   Czym jest współuzależnienie? Psychoterapeuta w Poznaniu może pomóc

   No Comments

   Uzależnienie najbliższych może negatywnie wpływać na nasze zdrowie, powodując niewłaściwą postawę w stosunku do destrukcyjnych zachowań uzależnionego. Jak wyjaśnia psychoterapeuta w Poznaniu, życie z nałogowcem  jednak nie czyni z nas automatycznie osoby współuzależnionej. Aby u dorosłego człowieka nastąpił proces współuzależnienia, musi trwać w aktualnej relacji z drugą osobą, która swoim destrukcyjnym zachowaniem sprawia, że zaburzone zostaje życie rodzinne i partnerskie.

   Psychoterapeuta w Poznaniu wyjaśnia, czym jest współuzależnienie

   Współuzależnienie powoduje, że dostosowujemy się do niewłaściwych sytuacji, zachowań uzależnionego, porzucając własne dobro. Przy tym  tkwimy w przekonaniu,  że takie zachowanie jest naturalne i nie wychodzi poza normy społeczne. Niewłaściwe reakcje osoby żyjącej z uzależnionym powstają na skutek długotrwałego narażenia na stres, a także napięcie związane z brakiem możliwości przewidzenia codziennych sytuacji. 

   Czym charakteryzuje się współuzależnienie?

   Współuzależnienie częściej występuje u osób z licznymi powiązaniami takimi jak relacje emocjonalne, zależność finansowa, materialna, formalna i społeczna.  Terminem współuzależnienia określa się wszystkie rodzaje uzależnień, nie tylko tych związanych z alkoholem. Wraz z rozwojem współuzależnienia rozwijają się destrukcyjne mechanizmy adaptacyjne, które służą do utrzymania sytuacji w pozornej równowadze. Prowadzi to do pogorszenia się stanu zdrowia oraz funkcjonowania psychospołecznego osoby trwającej przy uzależnionym. Procesy współuzależnienia w rodzinie powodują swego rodzaju zapętlenie.

   Efekt śnieżnej kuli

   Osoba z uzależnieniem zajmuje się coraz bardziej nieodpowiedzialnie, a także ignoruje potrzeby rodziny. Zaniedbuje również swoje obowiązki jak i te, które są kierowane w jego stronę z zewnątrz.  To z kolei prowadzi do zmiany trybu życia drugiej osoby w tym związku. Poprzez większą większą liczbę obowiązków, kumuluje się w niej stres, zaczyna kontrolować sytuacje. To z kolei prowadzi do zwiększenia poczucia nieodpowiedzialności uzależnionego. Taki cykl wydarzeń spowodowany jest chęcią utrzymania równowagi rodzinnej przez osobę z syndromem współuzależnienia, który z drugiej strony nieświadomie podtrzymuje nałóg partnera, poprzez podtrzymywanie wzajemnych uwikłań.

   Diagnoza- współuzależnienie

   Kryteria diagnozy osoby współuzależnionej zostały sformułowane przez amerykańskiego psychiatrę dr Timmen’a Cermak’a. Należą do nich: kontrolowanie siebie i innych, zaspakajanie potrzeb innych przed własnymi, przeżywanie lęku. Zaburzenie własnych granic, tworzenie relacji z osobami z zaburzeniami osobowości, problem z alkoholem lub narkotykami oraz występowanie u osoby przynajmniej trzech z dziesięciu wymienionych objawów:

   • wyparcie,
   • trzymanie w sobie emocji,
   • depresja,
   • nadwrażliwość,
   • zachowania kompulsywne,
   • niepokój,
   • nadużywanie substancji psychoaktywnych,
   • bycie ofiarą przemocy fizycznej bądź seksualnej,
   • choroby związane ze stresem, t
   • rwanie ponad dwa lata z osobą uzależnioną i nie staranie się o pomoc dla niej.

   Jak daleko to już zaszło- etapy wchodzenia w współuzależnienie

   Przełomowym momentem w procesie wychodzenia z współuzależnienia jest uświadomienie sobie, na jakim etapie właśnie jesteśmy. Wczesne powstrzymanie się od wejścia w taką relację pomoże osobie, której to dotyczy jak i samemu uzależnionemu. Wybranie najlepszego psychoterapeuty w Poznaniu, pomoże w zrozumieniu swojego aktualnego położenia, które może znajdować się na jednym z etapów, tj.

   • Bezskuteczne interweniowanie na niewłaściwe zachowania drugiej osoby oraz szukanie powodów, jakie doprowadziły do rozwinięcia się uzależnienia,
   • Zatajanie sytuacji rodzinnej przed społeczeństwem, w celu zachowania pozorów, powodując izolacje od społeczeństwa,
   • Kontrolowanie nałogu jak i zachowania osoby uzależnionej,
   •  Pogodzenie się z patologiczną sytuacją, czyli swego rodzaju poddanie się.

   Z każdego z wymienionych etapów jest wyjście na prostą drogę, która pozbawiona jest wszystkich odstępstw od normalności. Ważna w tym przypadku jest świadomość sytuacji oraz chęć udzielenia sobie pomocy przez psychoterapeutę w Poznaniu.

   Pomocna dłoń- jak wyjść ze współuzależnienia?

   Główną formą pomocy dla osoby współuzależnionej jest psychoterapia, która może odbyć się u fachowego psychoterapeuty w Poznaniu.  Jednak współuzależnienie osoby trwającej w jakiejś relacji związane jest bezpośrednio z osobą uzależnioną i jej nałogiem. Dlatego najwłaściwszym rozwiązaniem jest podjęcie leczenia przez obydwie osoby.  Również dzieci lub pozostałych  członków rodziny.

   Dobry psychoterapeuta w Poznaniu pomostem do normalności

   W trakcie terapii indywidualnej u psychoterapeuty w Poznaniu, osoba dotknięta współuzależnieniem edukowana jest na temat uzależnienia. Poznaje nowe, bardziej efektywne modele zachowań, analizuje wcześniejsze niewłaściwe przyjęte schematy oraz wyzbywa się ich. Poradnictwo psychoterapeuty ma zastosowanie u osób, u których nie stwierdzono zaburzeń na tle psychicznym będące w kryzysie życiowym i potrzebują wsparcia specjalisty. Nakieruje on ich, jaką ścieżką mają podążać. Taką pomoc można uzyskać u psychoterapeuty w Poznaniu. Otrzymamy tu fachową opiekę oraz kompleksowe spojrzenie na sprawę z dużymi zasobami chęci wsparcia.

   • Share This

   About the author

   Submit a comment

   Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Leave a Reply

   You may use these HTML tags and attributes:

   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>