Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

All fields are required.

Close Appointment form

   Narcyzm-y

   Narcyzm-y

   No Comments

   Gdy w dialogu z pacjentem zaczyna się mówić o narcyzmie pojawia się wiele kontrowersji, pojęcie to nabrało negatywnych konotacji i zazwyczaj kojarzy nam się z osobami zadufanymi w sobie, mało empatycznymi.

   Narcyzm ma przynajmniej dwa typy. Gdy zaniepokojony pacjent po usłyszeniu diagnozy zaburzeń osobowości o typie narcystycznym sięga po ICD-10 znajduje tam opis narcyzmu gruboskórnego cechującego się jawnym wielkościowym „self”.

   Częściej jednak to na co skarży się pacjent narcystyczny to wahania nastroju, brak pewności siebie i nadmiernie zaniepokojenie w kontakcie z innymi ludźmi. Ten rodzaj narcyzmu nazywamy narcyzmem cienkoskórnym.

   W niektórych sytuacjach brak empatii, wielkościowościowe myślenie o sobie i traktowanie relacji w sposób transakcyjny może prowadzić do rozwinięcia się zachowań antyspołecznych. Mogą to być jawne naruszenia prawa albo to co nazywamy „próżniactwem społecznym” lub „pasożytnictwem” czyli wrogość do otoczenia wyrażająca się w biernym stylu życia. Ten rodzaj narcyzmy to tzw. narcyzm złośliwy.

   Samo określenie „narcyzm” jest pojęciem wieloznacznym podobnie jak „borderline” dlatego w praktyce ta diagnoza raczej otwiera pole do dyskusji niż ją zamyka.

   About the author

   Jakub Bętkowski

   Related Posts

   Submit a comment

   Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Leave a Reply

   You may use these HTML tags and attributes:

   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>